František Xaver Šalda

(22. prosince 1867, – 4. dubna 1937, Praha)

Narodil se 22. 12. 1867, byl to český literární kritik, novinář a spisovatel. Studoval práva, ale nedostudoval, vystudoval filosofii a působil jako profesor cizích jazyků na Univerzitě Karlově. Bývá považován za vůdčí osobnost literární generace 90. let 19. století. Psal hesla pro Ottův naučný slovník, psal i do různých novin a časopisů, vydával časopis Tvorba, který po něm převzal Julius Fučík. Je po něm pojmenováno novorenesanční divadlo z let 1882-83 divadlo. Zemřel 4. 4. 1937.