Safírový potok

"; break; case 2: $kod =""; break; case 3: $kod =""; break; case 4: $kod =""; break; case 5: $kod =""; break; case 6: $kod =""; break; case 7: $kod =""; break; case 8: $kod =""; break; case 9: $kod =""; break; case 10: $kod =""; break; case 11: $kod =""; break; } ?>

Okolí tohoto potoka je asi nejvýznamnějším nalezištěm safírů v Evropě. O tomto faktu svědčí písemné prameny z 16. století, kdy zde těžil kameny Zikmund Smiřický, byl zde dokonce vybudován důl na těžbu drahých kamenů. Hlavním nalezištěm na Jizerské louce je soutok Safírového potoka a říčky Jizerky. Safírový potok je vyhlášen NPR. Kromě safírů se zde nacházelo asi 30 druhů minerálů.