Klečové louky

Přírodní rezervace, která byla založena roku 1960, se rozkládá na úpatí Smědavské hory a Jizery. Její rozloha je 7,5 ha. Chráněné území je typické porostem kosodřeviny, podmáčené smrčiny a glaciální vegetace. K hlavním důvodům ochrany patří výskyt řady zvláště chráněných a ohrožených druhů vrchovištní květeny např. blatnice bahenní, ostřice mokřadní, čicha černá aj.

Na území je pramen Bílé Desná a Bílé Smědé.

Dostupné pěšky a na kole po modré značce.

Souřadnice do GPS 50°50’11.011″N, 15°14’43.231″E.