Jedlový důl | Jizerské hory

Jde o chráněné území přírodní rezervace, rozkládající se především okolo horské bystřiny Jedlová. Mezi zajímavosti rezervace patří především malebné vodopády, mezi nimi i Velký vodopád Jedlové. Území je chráněno především z hlediska lesních porostů – smrk ztepilý, buk lesní a jedle bělokorá s rostlinnými a živočišnými společenstvy. Rezervací vede naučná stezka se šesti zastaveními.
Dostupné pěšky, po modré a zelené z Josefova Dolu.
Souřadnice do GPS 50°47’30.062″N, 15°14’36.054″E.

Jedlový důl