Přírodní a technické zajímavosti

"; break; case 2: $kod =""; break; case 3: $kod =""; break; case 4: $kod =""; break; case 5: $kod =""; break; case 6: $kod =""; break; case 7: $kod =""; break; case 8: $kod =""; break; case 9: $kod =""; break; case 10: $kod =""; break; case 11: $kod =""; break; } ?>

 • CHKO Jizerské hory – Chráněná krajinná oblast Jizerské hory – byla vyhlášena roku 1967 na územích okresů Liberec, Jablonec, Semily, kde hraničí s KRNAP (Krkonošským národním parkem). Rozloha je 368 km2.
 • Černá Desná – Naučná stezka Vodopády Černé Desné prochází kolem toku stejnojmenné řeky.
 • Národní přírodní rezervace Rašeliniště Jizery – Rezervace je zbudována kolem Jizery z důvodů rašelinných ploch. Nachází se nedaleko hranic s Polskem, založena byla roku 1960 a má rozlohu 202 ha.
 • NPR Jizerskohorské bučiny – Jde o největší uskupení bukového lesa v Česku. Rezervace vznikla v roce 1999 spojením sedmi původních menších rezervací – Špičák, Stržový vrch, Poledník, Štolpichy, Frýdlantské cimbuří, Paličník a Tišina z roku 1960. Rozloha je 950 ha a rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší nadmořskou výškou je 536 metrů.
 • Safírový potok – Okolí tohoto potoka je asi nejvýznamnějším nalezištěm safírů v Evropě. O tomto faktu svědčí písemné prameny z 16. století, kdy zde těžil kameny Zikmund Smiřický, byl zde dokonce vybudován důl na těžbu drahých kamenů.
 • Jedlový důl – Jde o chráněné území přírodní rezervace, rozkládající se především okolo horské bystřiny Jedlová. Mezi zajímavosti rezervace patří především malebné vodopády, mezi nimi i Velký vodopád Jedlové.
 • Obří sud – e to výletní restaurace u lázní Libverda. Má tvar obřího sudu, je vysoká 11 metrů a 14 metrů dlouhá. Restaurace byla postavena roku 1931.
 • Viadukt ve Smržovce – železniční viadukt je jedním z nejhezčích v České republice, stavba je do krajiny zasazena tak, že nemá rušivý vliv na okolí. Viadukt přemosťuje hluboké údolí za hlavním smržovským nádražím.
 • Hanychovská jeskyně – Nalézá se v tzv. Panském lomu, odtud je odvozeno i její další označení – jeskyně v Panském lomu. Vchod této jeskyně je otevřen v opuštěném lomu. Jeskyně je zhruba 135 metrů dlouhá, tvořená převážně těsnými kanály.
 • Klikvová louka – V proláklině po odtěžené rašelině tu dříve sloužila, dnes již zarostlá, vodní nádrž, jejíž voda poháněla zařízení brusíren skla v nedalekém Bedřichově.
 • Klečové louky – Přírodní rezervace, která byla založena roku 1960, se rozkládá na úpatí Smědavské hory a Jizery. Její rozloha je 7,5 ha.
 • Protržená přehrada – V roce 1996 byla Protržená přehrada na Bílé Desné prohlášena za kulturní památku. Stalo se tak k 80. výročí protržení přehrady. Nyní je na místě bývalé přehrady vyznačena krátká naučná stezka s několika zastávkami.
 • Přírodní rezervace Prales Jizera – Území je chráněno kvůli zbytkům horské klimaxové smrčiny značně poškozené imisemi a kůrovcem – a také odumřelým stromům, které tvoří neobvyklé tvary.
 • Národní přírodní rezervace Štolpichy – Jde o krásné údolí v okolí Hejnic, těžily se zde drahé kovy, stříleli se tu pytláci s hajnými i pytláci navzájem. Člověk tu může najít staleté buky, rokliny, potoky Malý a Velký Štolpich – na něm můžeme narazit na vodopády.