Oblastní galerie Liberec

Je specializovanou sbírkotvornou institucí – muzeem umění, působí v regionu Liberecka. Pečuje o rozsáhlé umělecké sbírky a návštěvníkům nabízí prohlídku tří stálých expozic evropského i českého umění. Pravidelně připravuje krátkodobé výstavy a výstavy v grafickém kabinetu. Lektorské oddělení galerie zajišťuje po celý rok doprovodné programy k výstavám a kulturní program pro školy a veřejnost. Oblastní galerie sídlí v novorenesanční budově postavené v letech 1871-1872.

Dostupné autem, ulice U Tiskárny.

Souřadnice do GPS   50°46’1.421″N, 15°3’41.63″E.