Bogatynia | Jizerské hory

"; break; case 2: $kod =""; break; case 3: $kod =""; break; case 4: $kod =""; break; case 5: $kod =""; break; case 6: $kod =""; break; case 7: $kod =""; break; case 8: $kod =""; break; case 9: $kod =""; break; case 10: $kod =""; break; case 11: $kod =""; break; } ?>

Polské město, čítá zhruba 19000 obyvatel. Založeno bylo ve 12. století, do 14. století patřilo k Čechám, od roku 1526 bylo v držení Habsburků, od 1635 patřilo Sasku, a po druhé světové válce bylo navráceno Polsku. Nachází se v údolí Turoszowskiej, které patří mezi polské nejbohatší oblasti díky hnědouhelným nalezištím, poblíž trojhranice Česka-Polska-Německa
.
Dostupné autem severně od Liberce.

Souřadnice do GPS   50°54’56.385″N, 14°56’26.344″E.