Krajský projekt Jizerská magistrála

Posted on 23 června 2005 by fandor

Včera proběhlo v polském městě Kudowa Zdroj zasedání Řídícího výboru programu INTERREG III A, kde se Liberecký kraj ucházel o podporu projektu Jizerská magistrála pro pěší turistiku a kde získal doporučení ke schválení. Liberecký kraj může tedy na tento projekt obdržet dotaci ve výši 14 mil. Kč ze zdrojů Evropské unie. V dubnu tohoto roku byl bruselským úředníkům prezentován na půdě Pražského domu v Bruselu v rámci prezentace sdruženého regionu NUTS II Severovýchod.

„Z úspěchu mám samozřejmě radost. Budeme tak moci realizovat skvělý projekt, který návštěvníkům Jizerských hor nabídne kvalitní podmínky pro pěší turistiku,“ řekl hejtman Petr Skokan.

Navrhovaný projekt řeší vytvoření optimální páteřní trasy pro pěší turisty v centrální hřebenové části CHKO Jizerské hory, která alespoň částečně přispěje k řešení základních problémů. Průběh „magistrály“ je uvažován, až na výjimky, po stávajících značených turistických cestách a zejména pěšinách. Případné drobné úpravy vedení tras budou uskutečňovány zejména s ohledem na navrhovanou optimalizaci turistických stezek a budou v intencích všech dotčených subjektů (zejména Lesy ČR, Správa CHKO JH, KČT). Veškeré navrhované úpravy musí řešit opatření pro bezpečný průchod pěších turistů a zabezpečení základního komfortu s vyloučením cykloturistů.

„Mělo by být upraveno zhruba 42 km turistických stezek. Půjde zejména o stavební obnovu povrchu stezek. Součástí projektu je rovněž instalace informačního systému, úprav míst pro odpočinek apod.,“ přiblížil projekt Antonín Schäfer, náměstek hejtmana zodpovědný za oblast cestovního ruchu.