Hamrštejn | Jizerské hory

Hamrštejn

Zřícenina hradu postaveného na skalním hřebenu zvaném Zámecký kopec (375 m) nad meandrem Lužické Nisy v katastrálním území liberecké čtvrti Machnín. Hrad byl ze tří stran obklopen strmými svahy a obehnán dodnes částečně zachovalou zdí. Na obou koncích oválného opevněného prostoru o délce 67 a šířce 26 metrů se tyčily válcové věže. Větší z nich bývala na severovýchodní straně hradu, její průměr byl asi 10,5 metru při šířce zdí mezi 1,5 a 2 metry. Sloužila jako věž obytná. Zakládajícím rodem byl pravděpodobně rod Bibrštejnů, Od roku 1454 patřil hrad Oldřichovi, Václavovi a Bedřichovi z Biberštejna. Spor o jeho vlastnictví poté vyhrál Václav. Roku 1545 došlo k uzavření vleklého (bezmála 100 let) sporu mezi Doníny a Biberštejny o ves Machnín. Výsledkem bylo vítězství Donínů a naprostá izolace hradu. V rozsudku se píše, že k hradu patří jen to „kam dopadají kapky vody ze střechy“. Roku 1551 smrtí Kryštofa z Biberštejna vymírá frýdlantská větev rodu a veškerý majetek připadá jako odumřelé léno panovníkovi.

Dostupné pěšky a na kole.

Souřadnice do GPS 50°47’8.948″N, 14°58’12.55″E.